سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

لایک میکس و ارزان اینستاگرام❤️♻️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
600
لایک میکس خارجی اینستاگرام [ارزان ترین سرویس] 🔥🔥
1800
10 / 50000
689
لایک اینستاگرام [میکس] [پرسرعت] [کم ریزش]⚡️
3750
10 / 40000
601
لایک 20 درصد ایرانی [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️🔥
4350
20 / 20000
603
لایک اینستاگرام [میکس ایرانی و خارجی] [تا 50 درصد هدیه] [استارت آنی] 🔥
7500
100 / 100000

فالوور میکس و ارزان اینستاگرام👤♻️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
685
فالوور 10 درصد ایرانی [بسیار ارزان] [استارت آنی] ⚡🔥🔥
9300
10 / 50000
645
فالوور اینستاگرام [10 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️🔥
9900
10 / 20000
646
فالوور اینستاگرام [15 درصد ایرانی] [استارت آنی] ⚡️🔥
11250
50 / 20000
701
فالوور اینستاگرام [20 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️⚡
11250
10 / 100000
651
فالوور اینستاگرام [35 درصد ایرانی] [50 درصد هدیه] [استارت آنی] ⚡️🔥💎
11850
100 / 5000000
647
فالوور اینستاگرام [20 درصد ایرانی] [استارت آنی] ⚡️🔥
12750
50 / 60000

لایک خارجی اینستاگرام ❤️🌍

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
609
لایک خارجی اینستاگرام [کم ریزش] [بدون ضمانت]
2167.5
10 / 100000
605
لایک خارجی اینستاگرام [ریزش بالا] [بدون ضمانت]
3280.5
10 / 200000
607
لایک اینستاگرام [ریزش کمتر از 5 درصد] [بدون ضمانت]
3499.5
20 / 20000
606
لایک خارجی اینستاگرام [واقعی] [ریزش 0 الی 5 درصد] [بدون ضمانت]
4641
10 / 100000
614
لایک خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [بدون ضمانت]
5304
10 / 150000
610
لایک خارجی اینستاگرام [ریزش 5 درصد] [بسیار ارزان]
8619
50 / 20000
612
لایک خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [واقعی خارجی]
9282
5 / 20000

فالوور بدون ریزش اینستاگرام👤💧

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
697
فالوور اینستاگرام [کم ریزش] [30 روز جبران ریزش] [استارت آنی] ⚡
15249
10 / 100000
686
فالوور بدون ریزش اینستاگرام [25 درصد ایرانی]⚡️🔥
16500
10 / 1000000
699
فالوور اینستاگرام [پیشنهادی] [بدون ریزش] [بسیار پرسرعت] [365 روز جبران ریزش] ⚡️💎
19227
10 / 1000000
698
فالوور اینستاگرام [کم ریزش] [30 روز جبران ریزش] [استارت آنی] 💎💎
19227
100 / 100000
648
فالوور اینستاگرام [کم ریزش] [99 روز جبران ریزش] [استارت آنی] 🔥⚡💎
27750
10 / 500000
652
فالوور اینستاگرام [سرور هیولا] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️⚡
29250
10 / 500000
687
فالوور اینستاگرام [میکس] [بدون ریزش] [30 روز جبران ریزش خودکار]🔥
36750
10 / 500000
688
فالوور اینستاگرام [آمریکایی] [بدون ریزش] [30 روز جبران ریزش]🔥
42000
10 / 50000
653
فالوور اینستاگرام [سرور هیولا] [سرور پرسرعت] [استارت آنی] ⚡️⚡⚡
48750
500 / 500000

فالوور خارجی اینستاگرام 👤🌍

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
611
فالوور فیک خارجی اینستاگرام [ریزش بالا] [بدون ضمانت]
12583.5
10 / 100000
613
فالوور خارجی اینستاگرم [کم ریزش] [بدون ضمانت]
14586
10 / 250000
608
فالوور خارجی اینستاگرام [کم ریزش] [بدون ضمانت]
17238
10 / 250000
615
فالوور اینستاگرام [100 درصد ترک] [بدون ضمانت]
19260
50 / 20000
617
فالوور اینستاگرام [واقعی] [کم ریزش] [بدون ضمانت]
19890
10 / 800000
620
فالوور خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [واقعی خارجی] [بدون ضمانت]
23403
10 / 550000
700
فالوور انگلیسی اینستاگرام [بدون ریزش] [60 روز جبران ریزش] [استارت آنی] ⚡
32487
10 / 500000
618
فالوور اینستاگرام [ریزش کمتر از 1 درصد] [بسیار با کیفیت] [بدون ضمانت]
33150
100 / 20000
616
فالوور خارجی اینستاگرام [جبران ریزش خودکار 100 روز] [بدون ضمانت]
35139
10 / 3000000
621
فالوور خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [خارجی] [بدون ضمانت]
36465
50 / 5000000
622
فالوور خارجی اینستاگرام [ریزش صفر] [خارجی] [بدون ضمانت]
36465
500 / 600000
619
فالوور اینستاگرام [ریزش کمتر از 5 درصد] [جبران ریزش خودکار 30 روز] [بدون ضمانت]
63648
10 / 30000

لایک بدون ریزش اینستاگرام❤️💧

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
702
لایک اینستاگرام [20 درصد ایرانی] [30 روز جبران ریزش] [استارت آنی] ⚡️💎
4500
10 / 50000
602
لایک 25 درصد ایرانی اینستاگرام [بدون ریزش] [استارت آنی] 💎⭐️
5250
100 / 15000
604
لایک اینستاگرام [30 درصد ایرانی] [10 درصد هدیه] [استارت آنی] ⚡️⚡️
8250
100 / 500000
656
لایک هیولا اینستاگرام [30 درصد ایرانی] [استارت آنی] 🔥🔥⚡
9750
10 / 50000
690
لایک + ایمپرشن اینستاگرام [20 درصد ایرانی] [بدون ریزش]🔥
12750
10 / 50000

بازدید اینستاگرام 👀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
623
بازدید پست اینستاگرام [خارجی ، واقعی]
4209
100 / 2000000
625
بازدید ایرانی اینستاگرام + ایمپرشن [استارت آنی]
4641
100 / 5000000
660
بازدید ایرانی پست + ایمپرشن اینستاگرام [ارزان] [استارت آنی] 💎🔥
4641
100 / 5000000
624
بازدید عربی اینستاگرام + ایمپرشن [استارت آنی]
4641
100 / 5000000
658
بازدید ایرانی + ایمپرشن ایرانی اینستاگرام [استارت آنی] ⚡💎
5263.5
100 / 5000000
626
بازدید پست ایرانی هیولا [بسیار پرسرعت] [استارت آنی] [اختصاصی] ⚡️⚡️💎
6435
100 / 1000000

بازدید IGTV اینستاگرام 🎬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
659
بازدید IGTV ایرانی + ایمپرشن ایرانی اینستاگرام [استارت آنی] 🔥
5263.5
100 / 1000000
627
بازدید پست IGTV ایرانی هیولا [بسیار پرسرعت] [استارت آنی] [اختصاصی] ⚡️⚡️💎
6435
100 / 1000000

بازدید استوری اینستاگرام 👁‍🗨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
628
بازدید استوری اینستاگرام [استارت آنی] ⭐️
663
50 / 100000
629
بازدید استوری اینستاگرام [تمام استوری ها] [بدون ریزش]
1326
100 / 30000
695
بازدید استوری + Impression + Profile Visits [کیفیت پایین] [استارت آنی]⚡
6562.5
100 / 100000
632
نظرسنجی استوری (پاسخ 1) [استارت آنی]
15249
100 / 100000
631
نظرسنجی استوری (پاسخ 2) [استارت آنی]
15249
100 / 100000
633
بالا کشیدن (swipe up) استوری اینستاگرام [پرسرعت]
198900
100 / 1000000
696
کلیک روی لینک استوری [پرسرعت] ⚡
265200
100 / 100000000

ایمپرشن و ریچ اینستاگرام 👁‍🗨 Impression , Reach

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
630
ایمپرشن + لوکیشن + اکسپلور + بازدید پروفایل اینستاگرام
16575
100 / 50000

کامنت اینستاگرام 📝

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
692
بازدید استوری اینستاگرام [تمام استوری ها] [استارت آنی] ⚡
595.5
100 / 10000
693
بازدید استوری اینستاگرام [تمام استوری ها] [استارت آنی] 💎⚡
1989
50 / 30000
694
بازدید استوری + Impression + PV [استارت آنی] ⚡💎
16575
10 / 50000
634
کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [کیفیت عالی] [سرعت بالا]⭐️⚡️
24000
10 / 5000
636
کامنت ایرانی تبریک تولد [استارت آنی]⭐️⚡️
24000
5 / 86
638
کامنت ایرانی تبریک عمومی [استارت آنی]⭐️⚡️
24000
5 / 80
635
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [استارت آنی]⭐️⚡️
24000
5 / 130
639
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [استارت آنی]⭐️⚡️
24000
5 / 149
637
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی [استارت آنی]⭐️⚡️
24000
5 / 82
640
کامنت تعریف و تمجید از شخص ایرانی [استارت آنی]⭐️⚡️
24000
5 / 170
691
کامنت دلخواه اینستاگرام [کیفیت میکس] [پرسرعت] ⚡
45747
10 / 5000

خدمات تیک تاک 🎗 TikTok Service

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
641
بازدید تیک تاک [پرسرعت]
66
100 / 10000000
642
شیر (share) تیک تاک [استارت آنی]
185640
10 / 100000
643
کامنت رندوم تیک تاک [استارت آنی]
364650
100 / 20000

فالوور ایرانی با کیفیت اینستاگرام👤💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
649
فالوور طلایی اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️💎
25350
100 / 25000
650
فالوور الماس اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] 💎
87750
50 / 200000

خدمات کلاب هاوس (ClubHouse) 👋🏻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
644
فالوور کلاب هاوس [ارزان ترین] [استارت سریع] ⚡️⭐️
383214
50 / 8000

لایک ایرانی با کیفیت اینستاگرام❤️💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
654
لایک طلایی اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [استارت آنی] 🔥⚡
9750
50 / 15000
655
لایک الماس اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [استارت آنی] 💎⚡
13650
10 / 200000

خدمات ری اکشن تلگرام 👍 Telegram Reaction

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
682
ری اکشن 🤮 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
3321
10 / 1000000
681
ری اکشن 💩 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
3321
10 / 1000000
680
ری اکشن 😢 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
3321
10 / 1000000
679
ری اکشن 😁 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
3321
10 / 1000000
678
ری اکشن 😱 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
3321
10 / 1000000
683
ری اکشن ترکیبی مثبت (👍🤩🎉🔥❤️) + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
13279.5
50 / 1000000
670
ری اکشن ❤️ تلگرام [بدون ریزش] [استارت آنی]
13279.5
50 / 1000000
676
ری اکشن 🎉 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
13279.5
10 / 1000000
672
ری اکشن 🤩 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
13279.5
50 / 1000000
671
ری اکشن 🔥 تلگرام [بدون ریزش] [استارت آنی]
13279.5
50 / 1000000
669
ری اکشن 👎 تلگرام [بدون ریزش] [استارت آنی]
13279.5
50 / 1000000
684
ری اکشن ترکیبی منفی (👎😁😢💩🤮) + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
13285.5
50 / 1000000
677
ری اکشن 🤩 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
13285.5
10 / 1000000
674
ری اکشن ❤️ + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
22542
10 / 500000
675
ری اکشن 🔥 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
22542
10 / 500000
673
ری اکشن 👎 + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش]
22542
10 / 500000